Podravski mlin d.o.o.

MLINPrerada žitarica mlinu u Podravskim Sesvetama započela je u ranim pedesetim godinama. Tada su potrošači dolazili uglavnom sa zaprežnim kolima, a kasnije traktorima te su svoju pšenicu mijenjali za brašno i stočno brašno, a usluga se plaćala takozvanim „ušurom“. Mlin je vršio usluge za područje Podravskih Sesveta i okolnih naselja.

Posao se odvijao po sličnim principima sve do 1990. godine kada dolazi do velikog zaokreta.

Mlin ulazi u veliku rekonstrukciju i ulaganje u modernizaciju tehnologije i povećanja kapaciteta te proizvodnju usmjerava prema trgovačkim kućama, proizvođačima kruha, peciva i tjestenina te tvornicama stočne hrane na području cijele Hrvatske. U to vrijeme se pokazala potreba za vlastitim voznim parkom te se kupuju kamioni za prijevoz repromaterijala i dostavu gotovih proizvoda.

SLOGAU 2003. godini investiralo se u silose za skladištenje pšenice kapaciteta cca.5000 tona sa najmodernijom tehnologijom za čuvanje i skladištenje pšenice. Iste godine dolazi do akvizicije trgovačkog društva „SLOGA“ d.d. Đurđevac koja u svoem sastavu posjeduje tridesetak maloprodajnih prodavaonica na području županije. Na taj način se ostvarila sigurnost u plasmanu proizvoda mlina.

2005. godine „MLIN“ d.o.o zajedno sa trgovačkim društvom „SLOGA“ d.d. Đurđevac na javnoj dražbi preuzima trgovačko društvo „IZVOR“ d.d. u stečaju iz Koprivnice i znatno proširuje trgovačku ponudu maloprodajne robe široke potrošnje sa preko pedeset prodajnih mjesta u županiji i šire te nekoliko ugostiteljskih objekata. Društvo trenutno zapošljava trinaest djelatnika.

2009. godine mijenja se naziv društva iz „MLIN“ d.o.o. te je novi naziv društva „PODRAVSKI MLIN“ d.o.o. te radi na novim planovima i investicijama.

PODRAVSKI MLIN

PODRAVSKI MLIN

PODRAVSKI MLIN

PODRAVSKI MLIN